wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bukownie, zarządzone na dzień 28 lutego 2016 roku

  
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59