Delegatura KBW w Krakowie

 

Dyrektor Delegatury - Zdzisława Romańska

Pl. Na Stawach 3, 30-107 Kraków
tel.: (12) 421 85 84, 421 85 77,
fax: (12) 431 05 90,

e-mail: kra-dyr@kbw.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 8.00 - 16.00

w pozostałe dni 7.30 - 15.30

 

Pracownicy Delegatury:

Krzysztof Orłowski - Główny Księgowy
kra-krzysztof.orlowski@kbw.gov.pl

Andrzej Ślęczek - Główny Specjalista,
kra-andrzej.sleczek@kbw.gov.pl

Halina Miśkiewicz - Asystent,
kra-halina.miskiewicz@kbw.gov.pl

Agnieszka Komodzińska - Główny Specjalista,
kra-agnieszka.komodzinska@kbw.gov.pl

Anna Wrzos-Dąbrowska - Starszy Specjalista,

Adam Sumara - Specjalista,
kra-adam.sumara@kbw.gov.pl

Adrian Chrzan - Starszy Specjalista,
kra-adrian.chrzan@kbw.gov.pl

Emilia Gadacz - Radca

Marcin Rymarczyk - Radca
kra-marcin.rymarczyk@kbw.gov.pl

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
tel. (0-22) 625-06-17
fax. (0-22) 629-39-59